Calcio

Calcio

Ho la testa nel "pallone": dai campionati italiani a quelli esteri, dalle coppe europee al calciomercato.

JackFloyd87 JackFloyd87 10/12/2006 ore 11.53.38
segnala

DivertitoCATANIA E CONTORNI

A FACCIAZZA FITUSA 'R PALEMMITANI

Mi consenta, vorrei imparare a parlare il cataneeeese
ah, ti vuoi imparare a pallare il catanese
sii, non ci sono pobblemi, ora ti canto una canzoncina
in tempo 2 secondi palli il catanese
aahh nooo, metti a base Turi:

Su t'innuvai a Milanu, a Torinu, a Miami
t'attrovi u travagghiu je ti p uscari u pani
Su t'innuvai a Milanu, a Torinu, a Miami
non ti scuddari mai ri unnij c veni
semu catanisi je nn'attrovi peri peri
ni p attruvari a Cifali,a San Gioggio je a Lineri
O viali, a mustariancu je macari e cappuccini
quannnu jemu pigghiari ru panini...ouuu

Puntu r'arritrovu c sempri o niesky
"occhiu o sbeggiu" per c s'annunca poi c'arresti
sicuru quacch'erunu ni voli fari a mbrosatura
ma chi sta ricennu mbare, a st virennu sta malura
mi cafuddu m'pocu ri tuttu, ma mbriacu e mi ni futtu
c quannu arrivu a casa m'arricogghiu tutto stottu
je a matini quannu mi susu mi sentu tuttu ruttu
c mi votu je mi furiu e viru sempri e sulu l'ottu

je a ruminica stadiu, tutti fozza catania
c mbannera 'nd manu je a sciappetta 'ndo coddu
je appoi dopu a pattita u 90 minutu, karusi karusi vai diri n cosa
minchia Giullu statti mutu
ninnamaghirii c gi si fici troppu taddu
adduma u muturinu je scuppulamu a usu razzu
inchia i vaddia...bastaddi c su non mi mettu u cascu
mi fanu vebbali, sequestru je poi fazzu comu m'pazzu

viri su putemu spurugghiari okke cosa
je poi ni veni fami e ninn jemu 'nda 'zza rosa
pokketta, fummaggi je funghetti nsassa rosa
aiutiti a manciari c a minchia a mia mi facisti unchiari
a poi ammeri je reci tappetta all'ostello
a vino casareccio je bellu spinellu "hey cala i manu!!"
c du sciamunitu 'c fa troppu budellu
au gran figghiu i sucaminchi, t puttatu n'ciriveddu
ci sucatu a minchiiiaaa

... a Milanu, a Torinu, a Miami
t'attrovi u travagghiu e ti p uscari u pani
Su t'innuvai a Milano, a Torinu, a Miami
non ti scuddari mai ri unni j c veni "mi pari"
semu catanisi je nn'attrovi peri peri
ni p attruvari o Logu, a z Lisa, o passareddu
persino a san giuvanni, a monte p, a picaneddu
comunque unni c sempri muvimentu
unni c' du faaattuuu...

allora, te lo sei imparato il catanese?
veramente non mi chiara qualche parolina
ah ettu, non s fari nenti, tonnitinni r unni vinisti
Scappitinnii!!
LottaContinua LottaContinua 10/12/2006 ore 12.38.12
segnala

(Nessuno)RE:CATANIA E CONTORNI

:ronf:ronf:ronf
DeutschlandUberAlles DeutschlandUberAlles 10/12/2006 ore 12.41.50
segnala

(Nessuno)RE:CATANIA E CONTORNI

nn parlare afrikano;-(
BabboNatale.25dic BabboNatale.25dic 10/12/2006 ore 12.54.52
segnala

(Nessuno)RE:CATANIA E CONTORNI

io parlo tutte le lingue del mondo,ma questo proprio non la comprendo:-)
un bacione,babbo natale:-)

Rispondi al messaggio

Per scrivere un nuovo messaggio necessario accedere al sito.